MHT CET Hall ticket. एम.एच.टी सी.ई.टी प्रवेशपत्र

MHT CET admit card 2020

MHT CET Hall ticket. एम.एच.टी सी.ई.टी प्रवेशपत्र : एम.एच.टी सी.ई.टी मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या (State Common Entrance Test)राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षेचं प्रवेशपत्र अधिकृत वेबसाइट उपलब्ध झाले आहेत.

MHT CET Hall ticket : येथे क्लिक करा

Related posts

Leave a Comment